Plzeň 1953

Okradená Plzeň

1. června 2023 si připomínáme 70. výročí plzeňských protestů proti měnové reformě, která výrazně zasáhla do života všech občanů Československa.

Pojď se pomocí obrázků a multimédií seznámit s tím, jak Plzeň prožívala události roku 1953 a jaké to mělo důsledky.

Československo v 50. letech

Od 50. let vládli v Československu komunisté, avšak nikoliv ve prospěch občanů. Důležité pro ně byly zájmy Sovětského svazu, který se chystal na válku proti západním zemím.

Zjisti, proč se Československo podřizovalo Sovětskému svazu a jaké to mělo následky.

Vpřed do katastrofy

Zbrojení a přípravy na válku znamenaly velkou zátěž pro československou ekonomiku. Ta sice podle oficiální propagandy vzkvétala, ale ve skutečnosti se dostala do hluboké krize.

Zjisti, jak se v Československu hospodařilo a proč došlo k měnové reformě.

Prezident lhář

Komunisté chtěli vyřešit vše tím, že provedou měnovou reformu, která v podstatě znamenala okradení občanů o jejich úspory. Prezident Zápotocký se snažil zabránit počínající panice, a tak do rozhlasu prohlásil, že měna je pevná a reforma nebude.

Seznam se s prezidentem Antonínem Zápotockým a zjisti, jak se zachoval k občanům Československa.

Reforma začíná
1. června 1953!

Rozhodnutím komunistické strany a vlády Československé republiky ze dne na den výrazně klesla hodnota větších úspor občanů. Komunisté tak občany Československa doslova okradli o podstatnou část jejich našetřených peněz.

Podívej se, jak byly v době reformy přepočítávány úspory na vkladních knížkách občanů.

Lístky zrušeny

Zároveň s měnovou reformou byl zrušen přídělový systém zavedený za války, kdy bylo možné určité množství zboží koupit za nižší ceny. Ceny byly od té doby jednotné.

Zjisti, jak a proč fungoval prodej vybraných druhů zboží na lístky.

Plzeň protestuje

Plzeňané, zejména Škodováci, se cítili podvedeni a okradeni. Chtěli zpět své peníze, a tak demonstrovali na různých místech v Plzni. 

Podívej se, jak probíhaly plzeňské protesty proti měnové reformě.

Plzeňská defenestrace

Demonstranti vyslali na radnici své zástupce. Dva z nich však byli okamžitě zatčeni. To vyvolalo všeobecné rozhořčení a demonstranti následně na radnici zaútočili.

Zjisti, jak probíhal útok demonstrantů na radnici a jak nakonec dopadl.

Zničení Masarykova pomníku

Obětí reformy se stal i pomník prezidenta Masaryka. V noci na 2. června 1953 komunisté pomník rozbili a posléze roztavili. V oficiálním sdělení ovšem tvrdili, že pomník strhl „rozhněvaný lid“. 
Seznam se se zajímavou historií tohoto pomníku a zjisti, proč byl komunistům trnem v oku.

Nelhal jenom Zápotocký

O protestech proti měnové reformě se muselo mlčet. Komunisté naopak tvrdili, že pracující přijali reformu s nadšením a na plzeňských ulicích provolávali slávu komunistickým funkcionářům.

Zjisti, proč se o protestech proti měnové reformě nesmělo mluvit a jak komunisté manipulovali s veřejným míněním.

Trest za protest

Aktivní účastníci demonstrací byli odsouzeni v politických procesech. O rozsudku ovšem nerozhodoval soud, ale vedení komunistické strany.

Zjisti, jak komunisté potrestali účastníky plzeňských protestů. 

Prý bude líp...

Ceny sice zdánlivě klesly, avšak vzhledem k poklesům mezd bylo zboží ve skutečnosti dražší a navzdory tvrzení propagandy přetrvával jeho nedostatek.

Podívej se na to, jak komunistická propaganda vylíčila údajný pozitivní dopad měnové reformy na život lidí v Československu.