Plzeň 1953

Prý bude líp

V důsledku měnové reformy přišli lidé v Československu o většinu peněz. A protože po zrušení přídělového systému (tedy prodeje na lístky) podražilo i zboží v obchodech, nevedlo se jim vůbec dobře.

Dělníci si stěžovali, že i při největší šetrnosti si mohou koupit jen nejnutnější životní potřeby. Důchodci uváděli, že žijí v bídě a zimě a jsou nuceni odprodávat, co se dá. Hodně lidí se obracelo na své příbuzné a přátele v zahraničí s prosbami o zaslání potravin. Drahotou a nedostatkem byly postižené zejména rodiny s více dětmi. Množily se stížnosti na nízké platy, a když se k tomu v roce 1954 přidal ještě nedostatek masa, mléka i másla, začalo se ozývat volání po opětovném zavedení prodeje na lístky. 

Komunistická vláda počítala s tím, že lidé budou patrně nespokojeni a snažila se je všelijak uchlácholit. Už při přípravě měnové reformy tak bylo naplánováno, že část zboží bude dočasně zadržena ve skladech a do obchodů bude uvolněna až po reformě, aby občané získali dojem, že se jim nyní vede lépe. Zatímco před reformou zely regály obchodů často prázdnotou, po reformě noviny informovaly například o tom, že obchody nyní nabízejí tři, či dokonce čtyři druhy čokolády.

Předstírání dostatku ovšem nevydrželo dlouho, lidem se nedařilo dobře a navzdory novinovým titulkům, které hlásaly, že reforma byla úspěšná a všichni se teď mají lépe, byli stále nespokojenější. Na tuto situaci nakonec komunistická vláda zareagovala tím, že nařídila několikeré snížení cen. Hospodářská krize se však vyhláškami překonat nedala. Naděje, na zlepšení stavu československého hospodářství, kterou komunistické vedení vkládalo do měnové reformy, se nenaplnila. Trvalá orientace na těžký a zbrojní průmysl v kombinaci se zcela chybným řízením hospodářství vedla jen k další krizi.

Měnová reforma citelně zasáhla do života všech obyvatel Československa. Protože bylo potřeba zklidnit rozbouřené emoce, připravili komunisté celou řadu propagandistických materiálů (plakáty, novinové články, rozhlasové projevy apod.), v nichž vyzdvihovali přínosy měnové reformy. Než se podíváme na konkrétní, výmluvný příklad tohoto snažení, máme pro Vás jednu důležitou otázku:

Víte, co je propaganda? Pokud ne, klikněte se na tento odkaz a zjistíte více.

Nyní si představte, že chcete svému kamarádovi vysvětlit, co slovo „propaganda“ znamená. Zkuste si v duchu zformulovat, jak byste to řekli. Pokud si něčím nebudete jisti, vraťte se na stránku s vysvětlením nebo se pokuste vyhledat vysvětlení termínu „propaganda“ ještě jinde na internetu.

Už víte, co je propaganda. Pojďme se podívat na konkrétní příklad toho, jak komunistická propaganda obhajovala měnovou reformu. Podívejte se pozorně na následující krátký film a pokuste se odhalit, jak a v čem se propaganda snaží manipulovat s fakty a veřejným míněním.

Film pochází ze sbírky muzejní povahy spravované MO ČR-Vojenským historickým ústavem Praha

Komunisté získali a udržovali svoji moc nad Československem jen díky podpoře totalitního (komunistického) Sovětského svazu. Podíl Američanů, kteří byli představiteli a obránci demokratického světa, na osvobození Československa proto musel být falšován a zamlčován. O amerických vojácích v západních Čechách se proto nehovořilo jako o osvoboditelích, ale jako o okupantech, kteří pomáhali německým fašistům.

Zamyslete se nad tím, proč byl Sovětský svaz prezentován komunistickou propagandou jako jediný osvoboditel Československa.

Komunistická propaganda tvrdí, že západní země se nestarají o pracující a místo toho připravují novou válku. Oproti tomu Československo jde díky komunistům údajně mírovou cestou, dává lidem práci, chléb a šťastný život. Ve skutečnosti to však bylo naopak. Na válku se chystal Sovětský svaz a jemu podřízené komunistické Československo mu v tom mělo pomoci.

Jak jsou ve filmu prezentovány státy západní Evropy a jak komunistické Československo?

U příležitosti výročí 40 let od měnové reformy (tj. v roce 1993) začalo město Plzeň udělovat významným osobnostem Cenu 1. června. Cenu uděluje rada města a laureátům je předávána na slavnostním zasedání zastupitelstva.