Plzeň 1953

Lístky zrušeny

Lístky zrušeny

Přídělový systém (neboli prodej na lístky) byl v našich zemích zaveden v roce 1939, v době existence Protektorátu Čechy a Morava, a přetrval až do měnové reformy v roce 1953. V podstatě se jednalo o nařízení, kolik základního zboží si smí člověk koupit. 

Postupně byly zavedeny lístky na potraviny, mýdlo, tabák, na pohonné hmoty a na některé další druhy zboží. Při nákupu pak musel zákazník nejen zaplatit penězi, ale také odstřihnout lístek a předat ho obchodníkovi jako doklad, že má na dané zboží nárok. Takovému způsobu nákupu a prodeje zboží se říkalo „vázaný trh“.

Protože příděly nebyly velké, hledali lidé cesty, jak si zboží obstarat i bez lístku. Postupně tak začal fungovat nelegální prodej zboží, takzvaný „černý trh“, kde se zboží prodávalo za mnohem vyšší ceny než v obchodech, ale bez nutnosti předložit lístek.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 se vláda rozhodla obchodování na černém trhu zamezit. Přistoupila proto k postupnému zavedení takzvaného „volného trhu“. Ten fungoval tak, že na zboží „na lístky“ byly stanoveny pevné, poměrně nízké ceny. Pokud si ale člověk chtěl koupit větší množství zboží, než na které měl podle přídělu nárok, mohl si ho koupit legálně i bez lístků, ale za podstatně vyšší ceny.

Množství zboží, na které měl člověk nárok, určoval stát podle věku a náročnosti práce, kterou dotyčný vykonával. Přídělový systém však komunisté zneužívali také k tomu, aby zvýhodňovali, či naopak znevýhodňovali vybrané skupiny obyvatel. Zvláštní, vysoké příděly dostávali funkcionáři KSČ, důstojníci komunistické policie a Československé lidové armády, tedy opory režimu. Naopak lidé, kteří byli režimu nepohodlní, mohli být z přídělového systému zcela vyloučeni. To znamenalo, že nedostávali žádné lístky na levnější zboží, a vše si tak museli  draze nakupovat na zmíněném volném trhu.

Níže se můžete podívat, jak velké byly rozdíly v cenách zboží na vázaném trhu (na lístky) a na trhu volném.

Zdroj: TATÍČKOVÁ, Irena. Můj rok 1952. Alabatros Média : Praha1952. s. 10.
Dostupné z: https://static.artforum.sk/media/products-files/91/c0/166283-DB98801.pdf

Už víte, že nákup v 50. letech nebyl v Československu nijak jednoduchý. Pro nakupování se proto vžil termín „shánění“. Kde všude se zboží shánělo? Přiřaďte k jednotlivým možnostem odpovídající pojmy.

Je podzim roku 1952. Doma jste dostali za úkol nakoupit brambory a objednat je také na uskladnění na zimu. Nestačí ale jednoduše vzít peníze a jít do obchodu. K tomu, abyste brambory dostali, potřebujete i lístky, kterými dokážete, že na požadované množství brambor máte nárok. Kupte 4 kg brambor k okamžité spotřebě a na zimu objednejte dalších 50 kg. 

Zdroj: Archiv Miloslava Krista

Pro přídělové lístky se používaly nejrůznější lidové názvy, které se staly součástí běžné mluvy. Odhadnete, jaký lístek byste mezi příděly nenašli?

Už víte, že příděly zboží nebyly pro všechny stejné. Podívejte se na následující tři lístky a zjistěte, jaký tyto vybrané skupiny obyvatel dostávaly příděl cukru.

Proč se asi příděly pro výše zmíněné skupiny obyvatel lišily? Zamyslete se nad tím.

Děti dostávaly vyšší příděly, protože jejich organismus, který je ve vývinu, potřebuje dodávat větší množství energie. U zaměstnaných již potřeba energie klesá (pozor, těžce pracující měli jiné lístky s vyšším přídělem!) a u důchodců, kteří byli zpravidla již méně fyzicky aktivní, je vůbec nejnižší.