Plzeň 1953

Prezident lhář

Antonín Zápotocký se od mládí živil politikou. Jako jeden z mála vedoucích představitelů Komunistické strany Československa (KSČ) se osobně znal s Leninem, zakladatelem totalitního Sovětského svazu. Po okupaci Československa nacistickým Německem se pokusil emigrovat do Sovětského svazu, byl však dopaden a druhou světovou válku strávil v koncentračním táboře Sachsenhausen.

V únoru 1948 se výrazně podílel na komunistickém převratu a následně se stal předsedou vlády. Během svého působení ve funkci se mimo jiné spolupodílel na politických procesech, jejichž cílem bylo zlikvidovat odpůrce komunistického režimu. Lidé, kteří s komunisty nesouhlasili, byli zatýkáni a na základě smyšlených obvinění odsuzováni k mnohaletým trestům nebo rovnou popravováni. Antonín Zápotocký až do konce života trval na tom, že tyto politické procesy byly v pořádku. Koneckonců po jednom z popravených si manželé Zápotočtí levně pořídili ložní prádlo. 

Když v roce 1953 zemřel tehdejší československý prezident Klement Gottwald, byl na jeho místo dosazen Antonín Zápotocký, o němž bylo známo, že je věrným komunistou a bude poslouchat Sovětský svaz, který řídil politiku tehdejšího Československa. Jeho prvním úkolem bylo provedení měnové reformy. Zápotocký se podílel na její přípravě a schvaloval i tresty pro účastníky protestů. Památnou zůstala jeho věta, kterou pronesl v rozhlase v předvečer vyhlášení měnové reformy: Naše měna je pevná a měnová reforma nebude

Ačkoli Zápotocký svým občanům zjevně lhal, byl jako prezident oblíbenější než jeho předchůdce Klement Gottwald. To bylo dáno mimo jiné tím, že ho komunistická propaganda prezentovala jako lidového politika, který sám vyráží na nákup, aby se přesvědčil, jak skvěle se vede lidem po měnové reformě. Zemřel v roce 1957.

Četli jste text o Antonínu Zápotockém pozorně? Pak jistě dokážete odpovědět na následující otázky. Správnost odpovědi si můžete ověřit po kliknutí na řešení pod otázkou.
Kdy se Antonín Zápotocký stal prezidentem?

Nastoupil po smrti prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda.

Kterého komunistického prezidenta nahradil ve funkci?

Lhal, protože se chtěl pokusit zabránit panice. Lidé už tušili, že se něco chystá, a tak začali skupovat vše, co se dalo.

Proč asi tvrdil lidem, že měnová reforma nebude, když věděl, že bude vyhlášena následující den?

Jak už víte, projev prezidenta Zápotockého, ve kterém ubezpečoval občany ČSR, že měna je pevná, se nedochoval. Máme ale k dispozici záznam jiného projevu, který pronesl půl roku před provedením měnové reformy, u příležitosti blížících se Vánoc v roce 1952. I v tomto projevu Zápotocký lidem lhal. Dokážete odhalit některé z jeho lží i vy? Poslechněte si jeho projev a rozhodněte, která z jeho tvrzení byla pravdivá a která nepravdivá.